Privacy & cookies

Privacy statement Catering Content

Catering Content verwerkt persoonsgegevens. Wij willen u hierover graag duidelijk en transparant informeren. In dit privacy statement geven wij u antwoord op de belangrijkste vragen over de verwerking van persoonsgegevens door Catering Content en haar medewerkers.

Wat zijn persoonsgegevens?

Er zijn gegevens die iets over u zeggen. Bijvoorbeeld uw naam, adres, leeftijd. Wanneer (een combinatie van) deze gegevens naar u herleid kunnen worden spreken we over persoonsgegevens. Bijvoorbeeld uw adres of e-mailadres. Maar bijvoorbeeld ook uw voornaam samen met uw geboortedatum. Wanneer anderen die persoonsgegevens hebben, moeten ze daar zorgvuldig mee omgaan.

Van wie verwerkt Catering Content persoonsgegevens?

Catering Content verwerkt uitsluitend persoonsgegevens van diegenen die gebruik maken van de maaltijdservice van Catering Content.

Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens?

Uitsluitend de medewerkers van Catering Content verwerken uw persoonsgegevens in het systeem waarmee zij werken, Arradis. Deze medewerkers dragen zorg voor een juiste en correcte manier van gegevensverwerking.

Waarvoor verwerkt Catering Content persoonsgegevens?

Catering Content heeft uw persoonsgegevens nodig om u goed van dienst te kunnen zijn. Wij gebruiken uw naam en adresgegevens voor de facturatie en levering van de maaltijden en om contact met u te kunnen opnemen mocht dit nodig zijn.  

Tot slot zijn er praktische zaken waarvoor we gegevens verwerken. Gegevens die wij nodig hebben om u een juiste maaltijd te kunnen verstrekken, zoals informatie over allergieën en diëten. Hieronder vind u een opsomming van de persoonsgegevens die Catering Content van u heeft en, indien nodig, bewerkt:

  1. Voornaam en achternaam
  2. Adres, postcode en woonplaats
  3. Telefoonnummers inclusief uw contactpersoon
  4. E-mailadressen
  5. Bankrekeningnummer
  6. Geboortedatum
  7. Informatie over diëten
  8. Informatie over allergieën
  9. Informatie over dingen die u niet verdraagt of lust
  10. Bijzonderheden over de manier van bezorgen (locatie)

Verwerkt Catering Content ook bijzondere persoonsgegevens?

Bijzondere persoonsgegevens zijn gevoelige gegevens, bijvoorbeeld over gezondheid, strafrechtelijk verleden, etnische gegevens of gegevens betreffende ras.

Zoals eerder al vermeld, verwerkt Catering Content uitsluitend gegevens die zij nodig heeft voor een juiste maaltijdverstrekking. Daarvoor is het noodzakelijk om te registreren dat u bijvoorbeeld diabeet bent of een hoge bloeddruk heeft (zoutarm dieet), oftewel gegevens over uw gezondheid.

Overige bijzondere persoonsgegevens worden niet door Catering Content verwerkt.

Hoe gaat Catering Content met mijn persoonsgegevens om?

Uw persoonsgegevens worden zorgvuldig bewaard en niet langer dan noodzakelijk is voor een juiste maaltijdvoorziening.  

Wie kan er bij mijn persoonsgegevens?

Voor een juiste maaltijdverstrekking en administratieve verwerking kunnen uitsluitend de medewerkers van Catering Content bij al uw persoonsgegevens. Voor een correcte bezorging van uw maaltijd verstrekken wij alleen de onder punt 1, 2, 3 en 10 genoemde gegevens aan de vrijwilligers waarmee wij werken.

Hoelang worden mijn gegevens bewaard?

Op het moment dat u geen gebruik meer maakt van de maaltijdservice van Catering Content worden uw gegevens na een bepaalde tijd verwijderd.

Welke regels gelden bij de verwerking van persoonsgegevens?

Bij de verwerking van persoonsgegevens is Catering Content gebonden aan de daarvoor geldende wet- en regelgeving.

Kan ik zien welke gegevens Catering Content van mij verwerkt?

U mag te allen tijde de informatie inzien die Catering Content van u bewaard. 

Wijzigingen privacybeleid

Catering Content behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacybeleid.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Catering Content gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Catering Content gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. U kunt zich afmelden voor cookies door uw
internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en/of de sociale media-bedrijven. Hieronder een overzicht:

Cookie: Googly Analytics Naam: _utma Functie: Analytische cookie die websitebezoek meet Bewaartermijn: 2 jaar